Sobre Portbou

Portbou és una vila de l’Alt Empordà al llindar del Rosselló que compta actualment amb uns 1000 habitants. Crescuda a partir de la construcció de la gran estació de ferrocarril de mercaderies, durant bona part del segle XX tingué una sòlida i intensa activitat duanera que la va fer pròspera. Aquesta activitat es va veure avortada com a conseqüència de la desaparició de fronteres intraeuropees que es desprengué del tractat de Shengen

D’esquenes al turisme de masses, ha conservat una identitat genuïna i no ha vist la seva fesomia urbanística destruïda, com ha passat a la majoria de poblacions costaneres.