Condicions i instruccions

Les persones participants a Portbou1940 accepten les instruccions i el relat que l’organització vagi disposant. El no compliment d’aquestes normes o el trencament del relat significarà l’avortament i la finalització automàtica del joc.


Durant el joc no es pot fer ús del telèfon mòbil ni tablets, que hauran de quedar en dipòsit i custòdia de l’organització fins la finalització.


Portbou1940 és un joc per tot un terme municipal, això significa que és possible que calgui caminar i voltar per diversos indrets. Cal portar calçat còmode i roba d’abric.


Un objecte que es troba en un espai no necessàriament és un objecte necessari per al desenvolupament del joc. Un pany tancat no és necessàriament un pany que s’ha d’obrir. El joc també consisteix en fer tria, en funció de la lògica del context i l’aventura, dels objectes que calen i dels panys que s’han d’obrir.

El joc està pensat de manera que no calgui rebentar res. De tot objecte trencat o sostret serà demandada la compensació econòmica.


El joc no dura exactament 24 hores, si voleu saber els horaris exactes són aquests:

El tren que arriba a les 13:52: Joc de 14h a 20h. Sopar a les 21h. Dormir. Esmorzar a les 8h i joc de 9h a 12h

El tren que arriba a les 15:52 (dissabte 16:29): Joc de 16h a 21:50. Sopar a les 22h. Dormir. Esmorzar a les 9h i joc de 10:30h a 13:30h

El tren que arriba a les 17:52: Joc de 18h a 21:30. Sopar a les 22h. Dormir. Esmorzar a les 9:30h i joc de 10:20h a 15h

El tren que arriba a les 19:52: Joc de 20h a 23:30. Sopar a les 23:30h. Dormir. Esmorzar a les 10h i joc de 11:50h a 16:30h.

Tingueu-ho en compte per a programar els àpats que no entren en l’experiència.


Les condicions concretes de la compra del servei es detallen en aquest enllaç. Participar-hi significa acceptar-es.